UDÁLOSTI KVĚTEN

Měsíc květen 2020 se v Mikulově vyznačoval velkou aktivitou místních včelstev. V následujícím měsíci červnu 2020 pak zvýšená činnost zmíněných hmyzích společenstev pokračovala ve stejném tempu. Strážníci MP Mikulov, pak nahlášené rojení řešili v součinnosti s hasiči z mikulovské jednoty HZS Jmk a místními včelaři. Rizikové roje na nebezpečných místech zasahující hasiči nekompromisně eliminovali. Na méně problematických místech si ulítlé roje zabezpečili přivolaní místní včelaři. V květnu proběhli zásahy: Dne 1. 5. 2020 v 16:30 hodin 

celá aktualita

hledáme kolegu strážníka


celá aktualita

UDÁLOSTI DUBEN

Dne 1. 4. 2020 v 3:05 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na Náměstí, kde se nacházel místní muž r. 1977, který se sám dobrovolně rozhodl, že bude žít způsobem života „bezdomovce“. Nalezený muž byl ve velmi zbídačeném stavu a byl také silně podchlazen.  Samozřejmostí byla jeho silná podnapilost s naměřenými hodnotami 2,36 promile alkoholu v dechu. Mikulovští strážníci ležícímu muži poskytli první pomoc a na místo zásahu přivolali zdravotnický výjezd RZS Jmk.

celá aktualita

UDÁLOSTI BŘEZEN

Dne 3. 3. 2020 prověřovala hlídka MP Mikulov nahlášenou událost, kdy bylo strážníkům oznámeno, že odpovědná výchovná pracovnice nalezla u nezletilé osoby láhev s lihovinou! Tímto byli mikulovští strážníci pověření k prošetření uvedeného oznámení. Z důvodu závažnosti a také proto, že v celé záležitosti figurovali nezletilé a mladistvé osoby, spolupracovali strážníci při řešení oznámení se sociálními pracovnicemi orgánu OSPOD. Při následném šetření vyšlo najevo, že láhev alkoholu koupil nezletilému mládenci v prodejně Tesco místní občan r. 2000, kterého mikulovští strážníci již dobře znají

celá aktualita

UDÁLOSTI ÚNOR

Dne 1. 2. 2020 v 1:00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v hostinské provozovně na ul. Pod Platanem. V celé záležitosti se jednalo o narušování občanského soužití mezi dvěma tábory znesvářených návštěvníků hostince. Přivolaní strážníci následně na místě samotném zabezpečili uklidnění rozbouřené atmosféry. Podnapilým aktérům výtržností bylo posléze důrazně doporučeno, aby se již raději odebrali do svých domovů, jelikož požívání alkoholu bylo již přespříliš. 

celá aktualita

UDÁLOSTI LEDEN

Dne 2. 1. 2020 v 2:23 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na Náměstí, kde bylo strážníky zaregistrováno, že v uvedeném prostoru se nachází podezřelá dvojice muže a ženy, kdy se zmíněný muž pokouší bezvládnou ženu postavit na nohy. Přítomní strážníci MP Mikulov na místě následně usoudili, že jednoznačným problémem zmíněné dvojice byla jejich silná podnapilost. Strážníci posléze přítomné osoby identifikovali, jako mikulovské občany r. 1980 

celá aktualita

UDÁLOSTI PROSINEC

Dne 4. 12. 2019 v 7:10 hodin se na služebnu MP Mikulov osobně dostavil občan r. 1976 původem z Prahy a chtěl mikulovským strážníkům odevzdat nalezeného psa. Pes byl velmi zanedbaný a také velmi vystrašený. Strážníkům se přístup občana nezamlouval a chtěli po něm vysvětlení, proč raději nepřivolal na místo nálezu psa hlídku MP Mikulov. Strážníci se totiž již v minulosti setkali s případy, kdy se nezodpovědný „přespolní“ chovatel, chtěl svého psa zbavit na úkor města Mikulov. Z komunikace s nálezcem bylo posléze strážníky zjištěno, 

celá aktualita

UDÁLOSTI LISTOPAD

Dne 1. 11. 2019 MP Mikulov prověřovala událost, kdy došlo k újezdu řidiče osobního motorového vozidla od spáchané dopravní nehody, která se stala u kruhového objezdu v sousedství prodejny Billa Mikulov na ul. Republikánské obrany. Řidič vozidla měl při vyjíždění z parkoviště od prodejny Billa nepochopitelně vjet na zpomalovací ostrůvek před kruhovým objezdem a zde měl nárazem vozidla urazit informativní dopravní značku. Podezřelý řidič si navíc tímto nárazem prorazil na svém vozidle olejovou vanu, která zanechala na místě velkou olejovou skvrnu! Ode dne 31. 10. 2019 strážníci MP Mikulov již registrovali odstavené vozidlo v blízkosti vjezdu do bývalého závodu fi. Alstom. Opuštěné vozidlo bylo evidentně nepojízdné, odemčené a klíče byly zanechány ve dveřích řidiče. 

celá aktualita

UDÁLOSTI ŘÍJEN

Dne 1. 10. 2019 v 19:30 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov, kde byl personálem prodejny přistižen pachatel krádeže, který se pokoušel ze samoobsluhy pronést bez zaplacení láhev vodky v hodnotě 270,-Kč. Strážníci MP Mikulov posléze v pachateli přestupku proti majetku shledali místního občana r. 1985, se kterým již měli své negativní zkušenosti z minulosti. 

celá aktualita

UDÁLOSTI ZÁŘÍ

Dne 3. 9. 2019 v 10:30 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno starostou obce Brod nad Dyjí, že se jim v jejich katastru obce objevila „černá skládka“ jejichž obsah se podobal různému domovnímu odpadu. Jelikož obec Brod nad Dyjí a Mikulov mají mezi sebou uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o zasahování MP Mikulov v uvedené obci, započali mikulovští strážníci v obci s místním šetřením oznámené události. Následným šetřením bylo posléze strážníky zjištěno, že majitelem odložených věcí je problémový muž r. 1984 pocházející z Hrušovan nad Jevišovkou. 

celá aktualita

UDÁLOSTI ČERVENEC

Dne 1. 7. 2019 v 9:10 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že u ZŠ Valtická porazilo nákladní auto dopravní značku, která označovala přechod pro chodce. Řidič nákladního vozidla se následně na místě chová, jako by se nic nestalo a jeho se to vůbec netýkalo! Přivolaní strážníci MP Mikulov, následně na místě zkontrolovali dotyčného řidiče, který se strážníkům snažil vysvětlit, že si není vědom žádného nárazu při couvání. 

celá aktualita

UDÁLOSTI SRPEN

Během prázdninového období strážníci MP Mikulov několikrát zasahovali v lokalitě sídliště, konkrétně v prostoru před základní školou. Město Mikulov nechalo na tomto exponovaném místě nainstalovat ekologickou chytrou lavičku s možností využívání volného internetu přes wi-fi připojení. Místní mládež novinku přivítala s velkým nadšením. Bohužel v poslední době se u chytré lavičky začaly scházet i problémové mikulovské osoby, které zde negativně ovlivňují místní teenagery. Dne 2. 8. 2019 v 15:45 hodin zde strážníci MP Mikulov při kontrolní činnosti zastihli podezřelou dvojici,

celá aktualita

Nově MP Mikulov tiskne samolepící předvolánky pro nepřítomného pachatele (řidiče) přestupku


Nově MP Mikulov tiskne samolepící předvolánky pro nepřítomného pachatele (řidiče) přestupku

UDÁLOSTI ČERVEN

Dne 4. 6. 2019 v 16:00 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. V uvedenou dobu zadržel personál prodejny v samoobsluze podezřelého zákazníka, který se pokusil z prodejny pronést zboží bez řádného zaplacení. Přivolaní strážníci v podezřelém muži následně zjistili jim již dobře známého zlodějíčka r. 1987 pocházejícího z nedalekých Novosedel. Krádež lihovin v hodnotě 389,-Kč strážníci kvalifikovali, 

celá aktualita

UDÁLOSTI KVĚTEN

Dne 2. 5. 2019 v 9:37 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno vedoucí zaměstnankyní prodejny Tesco Mikulov, že jim neznámý řidič s polským kamionem narazil při couvání do zdi prodejny! Tento řidič vjel neoprávněně do zákazu vjezdu a ještě se chtěl z místa „nenápadně“ vytratit. Na učiněné telefonické oznámení rychle zareagoval operátor městského kamerového systému MP Mikulov a okamžitě označené místo začal důkladně monitorovat. Následně byla k prodejně Tesco vyslána autohlídka MP Mikulov. Strážníci po dojezdu na místo

celá aktualita

Měření rychlosti

Měření rychlosti bude dne 23. 07. 2020 v čase od 07:30-18:00hod.


Měření rychlosti

Měření rychlosti bude dne 23. 07. 2020 v čase od 07:30-18:00hod.


Měření rychlosti

Měření rychlosti bude dne 23. 07. 2020 v čase od 07:30-18:00hod.


Měření rychlosti

Měření rychlosti bude dne 23. 07. 2020 v čase od 07:30-18:00hod.


Měření rychlosti

Měření rychlosti bude dne 23. 07. 2020 v čase od 07:30-18:00hod.


Měření rychlosti

Měření rychlosti bude dne 23. 07. 2020 v čase od 07:30-18:00hod.


UDÁLOSTI LEDEN

Dne 2. 1. 2019 v 15:15 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Tesco Mikulov, aby zde strážníci vyřešili odhalenou a přichycenou zlodějku. Tato již strážníkům nechvalně známá pachatelka r. 1979 původem z obce Dobré Pole se pokusila v prodejně odcizit zboží 

celá aktualita

UDÁLOSTI PROSINEC

Dne 14. 12. 2018 v 10:55 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov. Strážníky do uvedené prodejny přivolal personál prodejny, kterému se podařilo odhalit a také zadržet podezřelou osobu, která se pokoušela z uvedené samoobsluhy pronést zboží bez řádného zaplacení. Strážníci následně při lustraci zadrženého pachatele krádeže zjistili, 

celá aktualita

UDÁLOSTI LISTOPAD

V měsíci listopad 2018 se strážníci MP Mikulov ve zvýšené míře než je běžné, potýkali se stále se opakujícím problémem, jehož podstatou je volné potulování psů ve městě. V jednom případě byli strážníci dokonce požádáni o řešení toulavého a problémového psa v obci Březí. Ale tento případ musel být odmítnut, jelikož obec Březí nemá s Mikulovem uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. 

celá aktualita

UDÁLOSTI ŘÍJEN

                 Některé události MP Mikulov za říjen 2018

Dne 2. 10. 2018 v 10:10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov, kde byla personálem zmíněné prodejny přistižena při pokusu o krádež podezřelá žena r. 1970, původem z nedaleké obce Krumvíř. Hodnota odcizeného zboží, se nakonec vyšplhala na částku 959,-Kč.  Odcizené zboží bylo 

celá aktualita

některé události MP Mikulov září 2018

Dne 3. 9. 2018 v 7:40 hodin byli městští strážníci přivoláni do mikulovské prodejny Billa, aby zde vyřešili zadrženého podezřelého muže, který se v uvedené prodejně pokusil odcizit láhev vína. Strážníci po dojezdu na místo zjistili, že podezřelým mužem je občan Hodonína r. 1956. 

celá aktualita

7.7.2018 květen zobrazit dokument [42kB]

30.7.2018 červen zobrazit dokument [24kB]

30.7.2018 červen zobrazit dokument [24kB]

30.7.2018 červen zobrazit dokument [24kB]

14.8.2018 červenec zobrazit dokument [24kB]

UDÁLOSTI DUBEN

UDÁLOSTI ÚNOR