Personální obsazení

MP MIKULOV začínala pravděpodobně stejně jako většina MP v ČR. A to se dvěma inspektory veřejného pořádku v r. 1992.

Po půl letém trvání této činnosti se zastupitelé města usnesli, že by bylo vhodné založit MP dle zákona č. 553/91Sb., o obecní policii. Postupně tedy byly přijímáni nový lidé do počtu 4 a následně v r. 1994 až 11 strážníků. Tento stav byl setrvalý do r. 2001. V polovině roku 2001 bylo vlivem odchodu strážníků k jiným složkám ke službě 8 strážníků a tento stav trval do r. 2004.

Od června r. 2004 se komplexně řešila otázka personálního obsazení strážníků MP a tímto došlo k obměně 6-ti osob a doplnění konečného dnešního početního stavu na 12 strážníků. Tímto se věkový průměr snížil ze 49 let na 34 let.

MP Mikulov po celou dobu své dosavadní existence měla vždy velitele, jako sloužícího strážníka. Což znamená, že všech dosavadních 12 strážníků je plně připraveno a vycvičeno k běžnému výkonu služby. Dnes už slouží u MP jen jeden strážník, který pamatuje i úplné začátky MP.

Způsob služby

Ve svých prvopočátcích inspektoři veřejného pořádku byly podřízeni Sociálnímu odboru a jejich pracovní doba byla v pracovní dny od 07:00-15:00 hod.

V roce 1992, kdy už byly zřízena MP sloužilo celkem 6 strážníků ve směnách denních (06:00-14:00) a odpoledních (14:00-22:00).

S navýšením početního stavu na 11 strážníků v r. 1994 se začalo sloužit klasickým způsobem na 12-ti hodinové směny (denní a noční), ve 24-ti hodinovém cyklu. Tedy nepřetržitý provoz.

Nikdy však nebyla zřízena tzv. stálá služba. Tato začíná sloužit od r. 2005 (listopad). Dnes je běžný režim takový, že jeden strážník (operátor) vykonává současně stálou službu a dohled nad městským kamerovým systémem (dále MKDS). V počtu 12-ti strážníků je toto s menšími obtížemi realizovatelné. Dva strážníci jsou neustále pro běžný výkon služby v ulicích a pro spisovou službu.

Vybavení

V prvopočátku jediným vybavením inspektorů veřejného pořádku byly psací potřeby a pokutové bloky v hodnotě 50,-Kč. Kancelář měli společnou s pracovnicemi Sociálního odboru.

V r. 1993 získala MP pro svou činnost samostatné prostory a to kancelář o dvou místnostech. Kde základním vybavením byly dva psací stroje, jeden fotoaparát, telefon služební stejnokroje a pokutové bloky v hodnotě 100,- a 50,-Kč, obušky a služební pouta.

Postupně s nárůstem administrativy a počtu strážníků vybavení doznávalo změn. Telefonní přístroj se záznamníkem, fotoaparát Polaroid, tonfy, diktafon, služební vozidlo Š120, a první výpočetní technika s tiskárnou v r. 1998. To už byla „Škodověnka“ vyměněná za Š Favorit. V tuto dobu MP dostala do výstroje tzv. „Botičky“ a to v počtu 3ks na osobní vozidla. Byl zahájen provoz na vysílačkách, který vydržel do r. 2000, kdy byl nahrazen 3-mi mobilními telefony. Prostory MP zůstávali pořád stejné (kancelář o dvou místnostech). Do r.1998 sloužili strážníci MP Mikulov beze zbraně. Na sklonku tohoto roku byly pořízeny 3ks pistolí vz. ČZ 83 a vybavení na odchyt toulavých zvířat (tyč se smyčkou, přepravní klec a bezpečnostní rukavice). V r. 1999 byla pořízena „Botička“ na nákladní automobily.

V r. 2001 se MP přestěhovala do jiné budovy, kde využívala celkem tři místnosti a byla zřízena linka 156. v r. 2002 dosloužil Favorit a byl nahrazen Š Fábia combi 1.4Mpi. Dále do vybavení přibila kopírka Minolta a digitální fotoaparát. MP získala prostor pro ustájení odchycených psů na ul. Doležalova se 2 kotci.

Od poloviny r.2004 se MP Mikulov reorganizovala i po stránce vybavení. Což ve své podstatě znamenalo zakoupení dalších „botiček“ 2ks na osobní automobily, další zbraň, detektor kovů, sada na detekci omamných a psychotropních látek Mistral G2, 2ks neprůstřelných vest. V tomto roce došlo také k přestrojení strážníků na nové uniformy.

Od r. 2005 má MP k dispozici MKDS se třemi kamerami a nové prostory pro službu zpět v budově městského úřadu o pěti kancelářích (stálá služba a operační pracoviště, spisovna, šatna, sklad, velitel a vyhodnocovací pracoviště MKDS). Dnes máme k dispozici MKDS v digitální kvalitě, 4 zbraně, trezor na uložení zbraní, tři počítače, dvě tiskárny (jednu barevnou), multifunkční zařízení (tiskárna, scanner, kopírka, fax), Jednu digitální tel. linku a tři analogové, linku 156, 4 botičky na os. vozidla, 1 na nákladní vozidla a dvě na motocykly, vlastní program na zpracování písemností MP a svůj první nábytek.

Rozsah činnosti

MP prováděla až do r. 2001 pouze činnost dohlížecí a upozorňovací. V roce 2001 byl vypracován první program prevence na místní úrovni (dále PPMNÚ) pro město Mikulov a od této doby se MP věnuje i oblasti prevence.

V současné době MP Mikulov každoročně předkládá zastupitelstvu města nový PPMNÚ, na sklonku roku výroční zprávu, vede přednáškovou činnost na školách, klubech důchodců a u jiných zájmových skupin, vypracovává preventivní projekty (MKDS, Bezpečná lokalita, Co se v mládí naučíš…, Víš kdo je za dveřmi…) Pravidelně získává dotace v této oblasti na projekty a sloužící velitel předsedá komisy pro prevenci kriminality (dále KPPK) – je koordinátorem preventivních aktivit ve městě.

Všichni strážníci pravidelně dvakrát ročně konají jednodenní výcvik za měřený na taktické a praktické zvládnutí své práce, ovládají práci s výpočetní a digitální technikou, každý jeden se částečně domluví cizím jazykem (německy, anglicky, polsky, rusky), všichni vlastní osvědčení operátorů MKDS, polovina na odchyt toulavých zvířat a jeden na práce ve výškách, speciální techniky, instruktor combat střelby a instruktor potápění.