Výsledky předchozích anket na téma: Prevence kriminality v našem městě

Je v našem městě podle Vašeho názoru věnována dostatečná pozornost otázce prevence kriminality?

 1. Myslím, že ano - [21,13%]
 2. určitě ne - [23,94%]
 3. něco se asi dělá, ale nevím kdo to dělá - [13,73%]
 4. nikoho to nezajímá - [10,56%]
 5. vím kdo to řeší - [19,01%]
 6. mohlo by se dělat více - [11,62%]

Kdo by se podle Vás měl na prevenci kriminality podílet?

 1. Městský ´úřad - [12,34%]
 2. Policie ČR - [10,13%]
 3. Městská policie - [8,23%]
 4. hasiči - [9,18%]
 5. dobrovolníci - [5,70%]
 6. doktoři - [8,23%]
 7. učitelé - [12,03%]
 8. všichni společně - [18,04%]
 9. je mi jedno kdo to dělá - [5,06%]
 10. ti, kdo mají kriminalitu v popisu práce - [11,08%]

Co je to podle Vás prevence kriminality?

 1. potírání zločinu - [25,28%]
 2. předcházení trestné a jiné protispolečenské činnosti - [25,66%]
 3. hra na hodné a zlé - [17,74%]
 4. upozorňování na nedostatky systému - [13,58%]
 5. poučování mládeže o slušném chování - [17,74%]

Má prevence kriminality smysl?

 1. pokud je cílená, tak ano - [15,49%]
 2. dříve možná, dnes už ne - [12,46%]
 3. je to jen marné mrhání časem a penězi - [12,46%]
 4. předcházet je lepší než následek - [17,51%]
 5. určitě ano - [8,42%]
 6. ne - [9,76%]
 7. nezajímá mne to - [7,74%]
 8. komu není rady, tomu není pomoci - [6,73%]
 9. mně se to osvědčilo - [9,43%]

Kdyby Vy jste rozhodoval-a, čemu by jste se věnoval-a?

 1. problematice drog - [13,76%]
 2. dětem a mládeži - [11,31%]
 3. TZP spoluobčanům a seniorům - [5,50%]
 4. dopravní problematika - [7,95%]
 5. korupce - [9,17%]
 6. šikana - [11,31%]
 7. národnostní menšiny - [13,15%]
 8. svobodné matky s dětmi - [8,26%]
 9. krádeže a vandalismus - [8,26%]
 10. pokud možno, tak vše společně - [11,31%]

Podle Vašeho názoru, kdo se v našem městě podílí na prevenci kriminality?

 1. městský úřad - [16,21%]
 2. Policie ČR - [19,31%]
 3. Městská policie - [12,76%]
 4. školy a učiliště - [12,07%]
 5. různé dobrovolné organizace a sdružení - [12,41%]
 6. nevím o tom, že by u nás prevenci někdo dělal - [14,83%]
 7. je to spolupráce více složek - [12,41%]

Jsou preventivní aktivity v našem městě dostatečné?

 1. ano - [19,22%]
 2. myslím, že ano - [16,86%]
 3. rozhodně ne - [20,78%]
 4. nejsou adresné - [13,33%]
 5. ony tu nějaké jsou? - [14,90%]
 6. je jich zbytečně moc - [14,90%]

Podílel-a by jste se na preventivních aktivitách a projektech?

 1. nerozumím tomu - [18,43%]
 2. ano - [11,60%]
 3. ne - [13,65%]
 4. rád bych, ale nevím jak - [12,63%]
 5. finančně ano - [11,95%]
 6. aktivně ano - [10,24%]
 7. podle toho, čemu jsou věnovány - [13,99%]
 8. vůbec ne - [7,51%]

Jsou podle Vás městské kamery (MKDS) preventivním opatřením?

 1. v žádném případě - je to šmíráctví - [14,18%]
 2. zcela určitě ano - [18,79%]
 3. ano - [9,22%]
 4. ne - [6,74%]
 5. záleží na tom, kdo je obsluhuje a jak - [14,18%]
 6. už nám pomohly - [9,93%]
 7. říká se to - [15,25%]
 8. dnes je to všude - [11,70%]

Máte nápad na preventivní opatření (aktivitu, projekt)?

 1. nepřemýšlím o tom - [24,31%]
 2. na to nemám čas - [14,12%]
 3. ano mám - [13,73%]
 4. nemám - [16,08%]
 5. nezajímá mne to - [18,82%]
 6. mám, ale nevím jak na to - [12,94%]

Myslíte, že i Vy můžete přispět k prevenci kriminality?

 1. to není moje starost - [16,67%]
 2. ano - [8,87%]
 3. ne - [12,77%]
 4. všichni můžou přispět - [17,38%]
 5. proč zrovna já - [9,22%]
 6. názory občanů nikoho nezajímají - [12,06%]
 7. nevím - [7,80%]
 8. určitě a rád - [15,25%]

Víte o nějakém preventivním projektu, který se v Mikulově uskutečnil?

 1. nevím - [16,61%]
 2. kamery (MKDS) - [12,46%]
 3. dopravní soutěže pro děti - [12,46%]
 4. besedy a přednášky - [6,39%]
 5. ukazatele rychlosti vozidel - [9,90%]
 6. napojení TZP a seniorů na PCO - [7,03%]
 7. akce na podáváni alkoholu mladistvým - [6,07%]
 8. montování bezpečnostních řetízků na dveře - [7,35%]
 9. nic z výše uvedeného - [7,67%]
 10. vše, co je výše uvedeno - [14,06%]

Tuto anketu jste si vyžádali, jste spokojeni s jejím obsahem?

 1. rozhodně ne - [27,34%]
 2. ano - [21,09%]
 3. ne - [17,19%]
 4. čekal-a jsem něco jiného - [18,36%]
 5. jsem spokojen-a - [16,02%]