UDÁLOSTI DUBEN

Dne 1. 4. 2019 v 12:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno školníkem ZÚŠ Mikulov, že se v budově pohybuje podnapilý muž, který zde obtěžuje žáky školy a celkově zde tropí veřejné pohoršení! Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelé osobě následně zjistili místního problémového pobudu r. 1964, který ani nevěděl, že se pohybuje v prostorách školy. Následně provedená dechová zkouška u tohoto výtržníka potvrdila silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,66 promile alkoholu.

celá aktualita

Měření rychlosti

Měření rychlosti bude dne 23. 07. 2019 od 08:15 do 18:00 hodin.


Hlídkový stejnokroj strážníka MP Mikulov


Strážníci městské policie Mikulov

jsou vybaveni stejnokrojem a jsou zařazeni a označeni dle funkčního řádu. Vystrojení strážníků a označení služebního vozidla se řídí zákonem o obecní policii číslo 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou města Mikulova o zřízení městské policie, jejím vystrojení a označení.


vrchní policejní rada inspektor

podpraporčík čekatel

denní ústroj (léto zima) noční a pracovní ústroj (léto zima)