Hlídkový stejnokroj strážníka MP Mikulov


Strážníci městské policie Mikulov

jsou vybaveni stejnokrojem a jsou zařazeni a označeni dle funkčního řádu. Vystrojení strážníků a označení služebního vozidla se řídí zákonem o obecní policii číslo 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou města Mikulova o zřízení městské policie, jejím vystrojení a označení.


vrchní policejní rada inspektor

podpraporčík čekatel

denní ústroj (léto zima) noční a pracovní ústroj (léto zima)