Výsledky předchozích anket na téma: Máte obavy z kriminality?

KTERÝM DRUHEM TRESTNÉ ČINNOSTI SE CÍTÍTE BÝT OHROŽENI?

 1. kapesní a drobné krádeže - [21,56%]
 2. krádeže aut a z vozidel - [12,57%]
 3. krádeže vloupáním - do bytů, chat a sklepů - [7,78%]
 4. vydírání - [6,59%]
 5. výtržnictví - [5,39%]
 6. drogy a jejich nedoveléné užívání a výroba - [8,98%]
 7. znásilnění - [10,78%]
 8. ublížení na zdraví - [10,18%]
 9. vražda - [6,59%]
 10. loupež - [9,58%]

JAK JSTE SPOKOJEN/A S PRACÍ POLICIE ČR?

 1. jsem naprosto spokojen - [47,37%]
 2. jsem spíše spokojen - [19,30%]
 3. jsem spíše nespokojen - [20,18%]
 4. nejsem vůbec spokojen - [13,16%]

JAK JSTE SPOKOJEN/A S PRACÍ MĚSTSKÉ POLICIE?

 1. jsem naprosto spokojen - [38,18%]
 2. jsem spíše spokojen - [30,91%]
 3. jsem spíše nespokojen - [19,09%]
 4. nejsem vůbec spokojen - [11,82%]

STAL/A JSTE SE VY NEBO NĚKDO Z VAŠÍ RODINY OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU V NAŠEM MĚSTĚ?

 1. ublížení na zdraví - [19,59%]
 2. drobná krádež - [9,46%]
 3. krádež auta či věcí z vozidla - [6,76%]
 4. loupežné přepadení - [8,11%]
 5. vloupání do bytu, chaty, sklepa - [11,49%]
 6. znásilnění - [7,43%]
 7. výtržnictví - [10,81%]
 8. grafity - [9,46%]
 9. dorgy a jejich nedovolené užívání a výroba - [8,11%]
 10. něco jiného - [8,78%]

STAL/A JSTE SE SVĚDKEM NĚJAKÉHO TRESTNÉHO ČINU?

 1. ano - [42,37%]
 2. ne - [19,49%]
 3. jednou - [17,80%]
 4. vícekrát - [20,34%]

OHLÁSIL/A JSTE NĚKDY NA POLICII ČR, MĚSTSKOU POLICII TRESTNÝ ČIN ČI PŘESTUPEK?

 1. ano - [42,15%]
 2. ne - [15,70%]
 3. jednou - [10,74%]
 4. vícekrát - [15,70%]
 5. stalo se, ale neohlásil sem - [15,70%]

PAMATUJETE SI MÍSTO, KDE K TOMU DOŠLO?

 1. ano - [17,69%]
 2. ne - [12,24%]
 3. střed města - [14,97%]
 4. v mém bydlišti - [12,24%]
 5. zahrádkářská kolonie - [6,12%]
 6. sídliště - [11,56%]
 7. v obchodě - [7,48%]
 8. v zaměstnání - [12,24%]
 9. mimo Mikulov - [5,44%]

PAMATUJETE SI KDY BYL TENTO ČIN SPÁCHÁN?

 1. ne - [26,61%]
 2. v létě - [15,32%]
 3. v zimě - [5,65%]
 4. ve dne - [8,87%]
 5. v noci - [13,71%]
 6. v pracovní dny - [14,52%]
 7. o víkendu, ve svátek - [15,32%]

POVAŽOVALI JSTE ZA NUTNÉ V POSLEDNÍ DOBĚ UČINIT NĚJAKÁ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ VAŠEHO MAJETKU?

 1. ano - mimořádná, speciální opatření - [36,67%]
 2. ano - určitá vylepšení, renovace - [25,00%]
 3. ano - jen běžná opatření - [18,33%]
 4. ne - nepovažoval jsem to za nutné - [20,00%]

PODNIKL/A JSTE VY NEBO NĚKDO Z VAŠÍ RODINY NĚJAKÁ OPATŘENÍ PRO VLASTNÍ BEZPEČÍ?

 1. mám zbrojní průkaz a střelnou zbraň - [22,06%]
 2. mám jinou zbraň (plynová pistole) - [5,88%]
 3. mám u sebe osobní nůž - [6,62%]
 4. mám u sebe pepřový spej - [12,50%]
 5. pořídili jsme si všichni v rodině mobilní telefony - [6,62%]
 6. navštěvuji kurzy bojového umění - [10,29%]
 7. jsem venku ostražitější - [12,50%]
 8. večer ven nechodím - [6,62%]
 9. vyhíbám se místům, která neznám - [7,35%]
 10. chodíme si naproti - [9,56%]

POMOHL VÁM NEBO NĚKOMU Z VAŠÍ RODINY KAMEROVÝ SYSTÉM V NAŠEM MĚSTĚ?

 1. ano - [40,91%]
 2. ne - [26,36%]
 3. nepotřebovali jsme to - [22,73%]
 4. on tu nějaký je? - [10,00%]

JESTLIŽE SE CÍTÍTE BÝT OHROŽENI V NAŠEM MĚSTĚ, PROSÍM UVEĎTE KDE

 1. sídliště - [20,13%]
 2. tmavá zákoutí a neosvětlené ulice - [16,11%]
 3. střed města - [7,38%]
 4. obchodní řetězce a obchody - [6,71%]
 5. zahradní kolonie - [8,05%]
 6. okrajová část města - [8,05%]
 7. nádraží ČD a zastávky BUS - [12,08%]
 8. v blízkosti mého bydliště - [9,40%]
 9. necítím se v Mikulově ohrožen - [12,08%]

JESTLIŽE CÍTÍTE VĚTŠÍ OHROŽENÍ DĚTÍ, UVEĎTE PROČ.

 1. kvůli různým deviantům - [23,40%]
 2. kvůli drogám - [14,89%]
 3. kvůli špatným kamarádům - [15,60%]
 4. kvůli zdravotním rizikům - [10,64%]
 5. kvůli internetu - [9,22%]
 6. kvůli počítačovým hrám - [7,09%]
 7. z obavy o jejich budoucnost - [19,15%]

CÍTÍTE POTŘEBU BOJOVAT PROTI DROGÁM? A KDYŽ, TAK PROČ.

 1. kvůli dětem - [28,95%]
 2. je s tím spojená kriminalita - [7,89%]
 3. protože nás to ovlivňuje stejně všechny, ať přímo, či nepřímo - [12,28%]
 4. protože jsou snadno dostupné - [21,05%]
 5. necítím potřebu bojovat proti drogám - [11,40%]
 6. drogy jsou jen "módní hit" - [7,89%]
 7. léčba závislostí je příliš drahá a jen málo úspěšná - [10,53%]

KDYBY JSTE BYL/A STAROSTOU MĚSTA. JAKÁ BY JSTE UDĚLAL/A OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OBYVATEL?

 1. žádná nejsou potřeba - je tu bezpečno - [23,40%]
 2. zlepšil bych spolupráci bezpečnostních složek - [7,09%]
 3. vyměnil bych velitele městské policie - [7,09%]
 4. vyvíjel bych více preventivních aktivit - [9,22%]
 5. rozšiřoval bych kamerový systém - [7,80%]
 6. zrušil bych městskou policii - [9,93%]
 7. zavedl bych více policejních pěších hlídek - [14,89%]
 8. zlepšil bych osvětlení ulic - [9,93%]
 9. požadoval bych více práce od Policie ČR - [10,64%]

SOUDÍTE, ŽE V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH SE ZLEPŠILA BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NAŠEM MĚSTĚ?

 1. ano - zlepšila se - [52,21%]
 2. ne - nezlepšila se, je to stejné - [27,43%]
 3. zhoršila se - [20,35%]

MĚSTO MIKULOV VYUŽÍVÁ RŮZNÉ SYSTÉMY A OPATŘENÍ. KAMEROVÝ SYSTÉM, PCO, SLEDOVÁNÍ HLÍDEK GPS SYSTÉMEM, PŘEDNÁŠKY, POBYTOVÉ TÁBORY A PREVENTIVNÍ PROJEKTY. SOUHLASÍTE S TÍMTO?

 1. ano - [40,00%]
 2. ne - [18,52%]
 3. určitě souhlasím - [14,07%]
 4. podporuji to - [13,33%]
 5. nezajímá mne to - [14,07%]

JSEM

 1. muž - [65,66%]
 2. žena - [34,34%]

JE MI

 1. 0-20 let - [20,14%]
 2. 20-30 let - [13,89%]
 3. 30-40 let - [9,72%]
 4. 40-50 let - [11,81%]
 5. 50-60 let - [11,11%]
 6. 60-70 let - [13,19%]
 7. 70-80 let - [7,64%]
 8. 80 a více let - [12,50%]

BYDLÍM V

 1. rodinném domě - [40,65%]
 2. panelovém domě - [18,70%]
 3. bytovém domě - [14,63%]
 4. jsem bez domova - [8,94%]
 5. nejsem z Mikulova - [17,07%]

PRACUJI

 1. u soukromníka - [27,46%]
 2. ve státní správě - [11,27%]
 3. jsem student - [9,15%]
 4. nepracuji - [9,86%]
 5. jsem v důchodu - [14,79%]
 6. jsem invalidní důchodce - [11,27%]
 7. jsem evidován na úřadu práce - [6,34%]
 8. pracuji v zahraničí - [9,86%]