Městská policie Mikulov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města dne 22 ledna 1992

Činnost Městské policie:

Městská policie pracuje na základě zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii.
Tento zákon upravuje kdo a za jakých podmínek se může stát strážníkem, povinnosti strážníka a úkoly obecní policie. Dále pak jednotlivé pravomoce, které má strážník k naplnění podstaty své práce a jaké prostředky za tímto účelem může používat.

Kontakt:

MĚSTSKÁ POLICIE města MIKULOV
Náměstí 1, 692 01 MIKULOV

Stálá služba MP +420 602 763 477
Pevná linka +420 519 444 656, 581 - spisovna MP, 580 - velitel MP
Velitel MP +420 724 364 425
Tísňové volání 156
Fax.: +420 519 444 585
e-mial: policie@mikulov.cz
internet: http://mp.mikulov.cz
bankovní spojení: 19-2033060287/0100
IČO: 00283347