Obecně závazná vyhláška č. 5/2005,

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/92 o policii města Mikulov

  

 

       Zastupitelstvo města Mikulov se na svém zasedání dne 20.6.2005 usnesením č. 24/2005/E bod 13. usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 a § 27 odst. 2  zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

Obecně závazná vyhláška č. 2/92 o policii města Mikulov se mění a doplňuje takto:

 

1. Členění „Oddíl“ se mění za členění „Článek“.

 

2. Oddíl I. odst. 1 po změně členění  včetně nadpisu  zní:

 

Článek 1
Zřízení městské policie

 

K zabezpečení veřejného pořádku ve městě Mikulov se zřizuje městská policie.“

 

 

3. Oddíl I. odst. 3 po změně členění včetně nadpisu zní:

 

Článek 2
Podrobnosti o stejnokroji strážníků

 

Stejnokroj strážníka městské policie tvoří:


a) košile s krátkým nebo dlouhým rukávem bleděmodré barvy s nárameníky téže barvy, nášivkou na levém předloktí určující příslušnost k městu (domovenka) a hodnostním označením v cípech límců,

b) tričko s krátkým rukávem s bílým nápisem „městská policie“,

c) svetr černé barvy do s výstřihem do V,

b) kalhoty černé barvy bez lampasů,   

d)  opasek černé barvy,

e) obuv černé barvy typu: polobotky letní a zimní, vysoká obuv vzor Hi-tec  letní a zimní,

f) bunda černé barvy s nárameníky téže barvy, nášivkou na levém předloktí určující příslušnost k městu (domovenka), s nášivkou specializace (např. psovod) a hodnostním označením na  pravém rameni typu bunda, pracovní bunda, parker  a pláštěnka,

g) vázanka černé barvy s nápisem či sponou „městská policie“ v bezpečnostním provedení s upevnění na gumu,

h) pokrývka černé barvy s kulatým odznakem, nápisem „městská policie“  a páskou po obvodu modrobílým šachovnicovým vzorem typu šestihranná čepice, bassebolka, baret, kulich a kožešinová čepice (beranice)

i)  reflexní vesta s nápisem „městská policie“,

j) kombinéza dvou či jednodílná s nápisem „ městská policie“ uprostřed na zádech a na levé straně prsou (nad kapsou), hodnostním označením na pravé straně prsou (nad kapsou) a nášivkou na levém předloktí určující příslušnost k městu (domovenku).“

 

4. V  Oddílu I. se zrušují odstavce 2, 4 až 7.

 

5.  Oddíl II. se zrušuje.

 

6.  Oddíly III. až VI. včetně nadpisu se zrušují.

 

7.  Oddíl VII. včetně nadpisu se zrušuje. Ustanovení o účinnosti se nepovažuje za součást oddílu.

 

8. Za článek 2 se vkládá nový článek 3, který včetně nadpisu zní:

 

Článek 3
Podrobnosti o nošení stejnokroje

 

(1) Strážníci nosí stejnokroj s hodnostním označením v souladu s jejich funkčním zařazením:

a) denní výkon služby: pokrývka hlavy, bunda, svetr, košile, tričko, kravata, kalhoty a obuv.

b) noční výkon služby: pokrývka hlavy, pracovní oděv – kombinéza a kalhoty jedno či dvoudílné (tzv. čerňáky), bunda a vysoká obuv.

(2) Rozsah jednotlivých součástí stejnokroje a jejich užití se volí dle ročního období a prováděné činnosti.

(3) Při použití košile bez kravaty jsou rozepnuty nejvýše dva poslední knoflíky u límce.

(4) Reflexní vesta se nosí vždy při řízení silničního provozu.

(5) Odznak městské policie s identifikačním číslem se nosí na pravé straně prsou na bundě, pracovní bundě, svetru , vestě a košili.

(6) V letním období a nočním výkonu služby při ústroji v tričku s krátkým rukávem  se odznak městské policie s identifikačním číslem nosí  na opasku na pravé straně.

(7) Dioptrické brýle nosí strážník na základě lékařské zprávy a předloženého vyšetření u očního specialisty.

(8) Sluneční brýle - nosí strážník tak, aby sloužily svému účelu. Brýle musí odpovídat vážnosti výkonu funkce strážníka MP. Jsou zakázány tzv.: "zrcadlové brýle", sportovní brýle a jiné výstřednosti. Rovněž je zakázáno nošení brýlí zavěšených na ostatních částech stejnokroje.

(9) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.

(10) Konkrétní strojenost celé směny je vždy shodná. Určuje ji velitel směny, který za ni zodpovídá.“

 

9.   Ustanovení o účinnosti umístěné bez označení za Oddíl VII. se označuje:

Článek 4
účinnost“

 

 

Čl. II
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

V Mikulově dne  24.5.2005

 

  

…………………………………

Jaroslav  Smečka

místostarosta
…………………………………

Eduard   Kulhavý

starosta