Městská policie Mikulov

Kontakty

Městská policie Mikulov byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města dne 22 ledna 1992

Činnost:

 • Městská policie pracuje na základě zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii.
  Tento zákon upravuje kdo a za jakých podmínek se může stát strážníkem, povinnosti strážníka a úkoly obecní policie. Dále pak jednotlivé pravomoce, které má strážník k naplnění podstaty své práce a jaké prostředky za tímto účelem může používat.
Kontakt:
Stálá služba MP

+420 602 763 477

Pevná linka

+420 519 444 656, 581 - spisovna MP, 580 - velitel MP

Velitel MP +420 724 364 425
Tísňové volání 156
Fax.: +420 519 444 585


MĚSTSKÁ POLICIE města MIKULOV
Náměstí 1, 692 01 MIKULOV
e-mial: policie@mikulov.cz
internet: http://mp.mikulov.cz
bankovní spojení: 19-2033060287/0100
IČO: 00283347


04.02. 2017 - POZOR ! padá sníh ze střech
MP monitoruje v těchto dnech střechy zejména nemovitostí v majetku města Mikulov a upozorňuje na hrozící pád sněhu ze střech. Ve spolupráci s HZS jsou nejzávažnější místa preventivně shazována, pokud to dovoluje možný bezpečný přístup. Všichni vlastníci nemovitostí by činit totéž, aby předcházeli možnému zranění osob, při pádu sněhu ze střech.
31.01. 2017 - PŘIJMEME DO SVÝCH ŘAD DVA NOVÉ STRÁŽNÍKY
 • skmbt_c20317013110330.pdf
 • 01.04. 2016 - FALŠOVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET
 • upozorneni_mp_mikulov.docx
 • 02.11. 2014 - MĚŘENÍ RYCHLOSTI
  MĚŘENÍ RYCHLOSTI BUDE DNE 30. 09. 2016 OD 07:15 - 16:30 HOD

   

  Na úvodní stránku na úvodní stránku Vytisknout stránku vytisknout stránku Napište nám napište nám Mapa stránek mapa stránek nahoru nahoru
  Městská policie Mikulov