Slide background

MĚSTSKÁ POLICIE

města Mikulov

mp.mikulov.cz

Slide background

sledujte

AKTUÁLNÍ DĚNÍ

MĚSTSKÁ POLICIE

města Mikulov

mp.mikulov.cz

UDÁLOSTI ÚNOR

Sběrné místo na ul. Na Hradbách bylo začátkem měsíce opět velice zájmovým místem pro MP Mikulov. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov dne 1. 2. 2021 v 10:44 hodin zaregistroval, že u kontejnerů na separovaný odpad se nově opět vyskytlo několik kousků odloženého odpadu v rozporu s platnou obecně závaznou vyhláškou. OZV řeší celkový obecní systém o nakládání s odpadovým materiálem v Mikulově. Z důvodu, že u sběrných míst je zakázáno odkládat mimo určené kontejnery nevytříděný odpad, začali strážníci MP Mikulov celou záležitost šetřit, jako spáchání přestupkového jednání dle Zákona č. 541 /2020 Sb. o odpadech. Následným šetřením a trasováním podezřelého vozidla Škoda Octavia 

1.3.2021Zobrazit vícehned

UDÁLOSTI LEDEN

Dne 5. 1. 2021 MP Mikulov dořešila přestupkové jednání, kterého se dopustil majitel psa r. 1982. Podstatou přestupku bylo řešení toulavého psa-křížence labradora, kterého strážníci odchytili v součinnosti s mikulovskými občany v lokalitě ul. Kpt. Jaroše v blízkosti dětského hřiště ve večerních hodinách dne 30. 12. 2020. Odchycený pes byl posléze zasahujícími strážníky dočasně umístěn do záchytných kotců MP Mikulov. Následně musel být dotyčný pes raději přednostně převezen do smluvního psího útulku v Bulharech už dne 1. 1. 2021, jelikož na ustájeného psa se množili stížnosti od občanů z důvodu jeho značně hlučného projevu. Na chování psa se s určitostí podepsalo odpalování zábavné pyrotechniky během silvestrovské noci. 

5.2.2021Zobrazit vícehned

UDÁLOSTI PROSINEC

Dne 1. 12. 2020 v 16:00 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. Nová v Mikulově, kde se v danou dobu opět vyskytoval v Mikulově již „nechvalně známý“ partnerský pár, který zde v silně podnapilém stavu tropil veřejné pohoršení. Na uvedené nevhodné chovaní si oprávněně stěžovali občané Mikulova, kteří museli páchanému protiprávnímu jednání i nedobrovolně přihlížet. Strážníci MP Mikulov po dojezdu na uvedené místo zjistili, že místní podnapilý a hlučný muž r. 1964 sedí v klidu na lavičce a vedle něho leží na chladné zemi jeho neschopná partnerka r. 1974. Strážníci zjistili, že uvedená žena je čerstvě krvácivě zraněna v obličeji a není schopna ani základně s někým komunikovat.

4.1.2021Zobrazit vícehned