Výsledky předchozích anket na téma: Jak bojovat s kriminalitou

Je v Mikulově bezpečno?

 1. ano - [18,44%]
 2. ne - [12,39%]
 3. spíše ano - [18,73%]
 4. spíše ne - [16,14%]
 5. nevím - [15,85%]
 6. nedokáži posoudit - [9,80%]
 7. nezajímá mne to - [8,65%]

Na koho se obracíte, jste-li obětí trestného činu, či přestupku?

 1. na Policii ČR - [23,97%]
 2. na městskou policii - [16,40%]
 3. na městský úřad - [11,04%]
 4. na kamaráda - [8,83%]
 5. na rodiče - [10,09%]
 6. vše si řeším sám - [13,56%]
 7. neobracím se na nikoho - [16,09%]

Která místa podle Vás jsou v Mikulově nejvíce nebezpečná?

 1. Náměstí - [17,05%]
 2. neosvětlené ulice - [15,76%]
 3. ul. Piaristů - [8,27%]
 4. ul. Husova - [8,27%]
 5. ul. Pavlovská - [5,94%]
 6. sídliště - [10,85%]
 7. střed města - [8,27%]
 8. okrajové části města - [7,24%]
 9. celé město - [8,53%]
 10. neznám nebezpečná místa - [9,82%]

Která místa považujete za bezpečná?

 1. Náměstí - [16,09%]
 2. osvětlené ulice - [8,97%]
 3. místa pod dohledem kamerového systému města - [18,73%]
 4. střed města - [10,03%]
 5. okrajové části města - [6,86%]
 6. zámek a zámecký park - [8,44%]
 7. ul. Piaristů - [8,18%]
 8. ul. Brněskou - [6,33%]
 9. ul. Pavlovskou - [7,92%]
 10. ul. Husovu - [8,44%]

Jak jste spokojeni s prací Policie ČR?

 1. jsem velice spokojen - [15,01%]
 2. nejsem vůbec spokojen - [13,31%]
 3. spokojen - [16,43%]
 4. nespokojen - [19,55%]
 5. nerozumím tomu - [15,30%]
 6. mohlo by to být lepší - [20,40%]

Jak jste spokojeni s prací městské policie?

 1. jsem velice spokojen - [21,01%]
 2. jsem velice nespokojen - [14,29%]
 3. spokojen - [14,85%]
 4. nespokojen - [16,25%]
 5. nerozumím tomu - [13,17%]
 6. mohlo by to být lepší - [20,45%]

Myslíte si, že můžete přispět ke zvýšení bezpečnosti?

 1. rozhodně ano - [18,50%]
 2. to není má starost - [12,23%]
 3. ano - [14,42%]
 4. ne - [19,44%]
 5. jsou s tím jen problémy - [12,23%]
 6. nemusím přispívat - [8,78%]
 7. je to má občanská povinnost - [14,42%]

Co by jste zlapšili na práci bezpečnostních složek ve městě

 1. více policistů - [13,39%]
 2. kamerový systém - [11,31%]
 3. více pěších hlídek - [20,83%]
 4. lepší spolupráci mezi Policií ČR a městskou policií - [12,80%]
 5. vyhovuje mi současný stav - [11,90%]
 6. není co zlepšovat - [8,04%]
 7. lepší organizaci práce - [8,04%]
 8. vyšší pravomoce a prestiž - [13,69%]

Co jste učinil pro své osobní bezpečí?

 1. máme bezpečnostní zámek - [12,22%]
 2. pořídil jsem si obranný sprej - [12,50%]
 3. pořídil jsem si zbraň - [11,36%]
 4. máme psa - [7,10%]
 5. navštěvuji kurzy sebeobrany - [6,25%]
 6. chodíme si naproti - [8,81%]
 7. pro kontrolu máme mobilní telefony - [7,95%]
 8. v noci nechodíme ven - [9,09%]
 9. vyhíbáme se nebezpečným místům - [14,77%]
 10. necítím se ohrožen - [9,94%]

Stal-li jste se obětí protiprávního jednání, tak jakého?

 1. nadávky - [15,71%]
 2. vyhrožování - [7,71%]
 3. drogy - [12,00%]
 4. krádež - [12,29%]
 5. vloupání do domu, bytu, chaty, sklepa - [8,29%]
 6. přepadení - [10,00%]
 7. ublížení na zdraví - [8,00%]
 8. znásilnění - [8,57%]
 9. domácí násilí - [7,71%]
 10. ostatní - jiné - [9,71%]

Myslíte si, že kamerový systém pomáhá v boji s kriminalitou?

 1. rozhodně ne - [17,38%]
 2. určitě ano - [25,61%]
 3. ne - [10,98%]
 4. ano - [13,41%]
 5. nevím - [10,98%]
 6. nemohu posoudit - [10,67%]
 7. je to zásah do soukromí - [10,98%]

Myslíte si, že by se měl kamerový systém dále rozšiřovat?

 1. určitě ano - [23,53%]
 2. určitě ne - [12,94%]
 3. ano - [8,24%]
 4. ne - [14,12%]
 5. jsou to vyhozené peníze - [10,29%]
 6. souhlasím - [8,82%]
 7. na problémová místa, proč ne - [13,24%]
 8. kamerový systém nic neřeší - [8,82%]

Máte dostatek informací o boji s kriminalitou v našem městě?

 1. vůbec ne - [12,83%]
 2. určitě ano - [9,33%]
 3. ne - [13,41%]
 4. ano - [8,75%]
 5. když chci, tak si je vyhledám - [11,08%]
 6. nezajímá mne to - [6,71%]
 7. od známých - [7,58%]
 8. od úřadů (Měú, P ČR, MP) - [7,00%]
 9. z tisku, televize a rozhlasu - [14,87%]
 10. z internetu - [8,45%]

Na jaké téma bezpečnostní problematiky by jste uvítali další anketu?!

 1. ankety jsou k ničemu - [12,50%]
 2. dopravní problematika - [8,24%]
 3. Policie ČR - [5,97%]
 4. městaká policie - [8,52%]
 5. kamerový systém - [9,38%]
 6. chování policistů ČR a strážníků MP - [7,39%]
 7. měření rychlosti - [9,94%]
 8. prevence kriminality v našem městě - [13,35%]
 9. drogy, marihuana - [12,22%]
 10. nic z výše uvedeného - [12,50%]