UDÁLOSTI DUBEN

Dne 1. 4. 2019 v 12:00 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno školníkem ZÚŠ Mikulov, že se v budově pohybuje podnapilý muž, který zde obtěžuje žáky školy a celkově zde tropí veřejné pohoršení! Přivolaní strážníci MP Mikulov v podezřelé osobě následně zjistili místního problémového pobudu r. 1964, který ani nevěděl, že se pohybuje v prostorách školy. Následně provedená dechová zkouška u tohoto výtržníka potvrdila silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,66 promile alkoholu.

celá aktualita

Měření rychlosti

Měření rychlosti bude dne 23. 07. 2019 od 08:15 do 18:00 hodin.


Vyhláška č. 444/2008

Vyhláška č. 444/2008 o zdravotní způsobilosti k 1.1.2009.

Zákon č. 553/1991 Sb. (o obecní policii)

Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb. k 1.1.2009.

Vyhláška č. 418/2008

Vyhláška č. 418/2008 kterou se provádí zákon o obecní policii k 1.1.2009.

Zkušební otázky

Zkušební otázky k písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka.

Zkušební otázky

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka.

Nařízení vlády č. 379/1992

Nařízení vlády č. 379/1992, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii.

Zákon č. 379/2005 Sb. (tabákový zákon)

Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Zákon č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích)

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Zákon č. 200/1990 Sb. (o přestupcích)

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích k 1.1.2009.

Zákon č. 273/2008 Sb. (o policii ČR)

Zákon č. 273/2008 Sb. o policii České republiky k 1.1.2009.

Zákon č. 480/2008 Sb. (o měření rychlosti)

Zákon č. 480/2008 Sb. o změně některých zákonů a o měření rychlosti k 1.1.2009.

Zákon č. 119/2002 Sb. (o střelných zbraních a střelivu)