UDÁLOSTI ÚNOR

Sběrné místo na ul. Na Hradbách bylo začátkem měsíce opět velice zájmovým místem pro MP Mikulov. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov dne 1. 2. 2021 v 10:44 hodin zaregistroval, že u kontejnerů na separovaný odpad se nově opět vyskytlo několik kousků odloženého odpadu v rozporu s platnou obecně závaznou vyhláškou. OZV řeší celkový obecní systém o nakládání s odpadovým materiálem v Mikulově. Z důvodu, že u sběrných míst je zakázáno odkládat mimo určené kontejnery nevytříděný odpad, začali strážníci MP Mikulov celou záležitost šetřit, jako spáchání přestupkového jednání dle Zákona č. 541 /2020 Sb. o odpadech. Následným šetřením a trasováním podezřelého vozidla Škoda Octavia 
Připojené soubory


Aktualita je zařazená v kategoriích: