UDÁLOSTI ŘÍJEN

Hned dvakrát začátkem měsíce říjen odhalili strážníci MP Mikulov nezodpovědné občany, kteří odkládali odpad na sběrných místech v rozporu s platným nařízením. Oba případy se odehrály na ul. Na hradbách na parkovišti vedle budovy Atrium. Paradoxem na celé situaci je okolnost, že nad kontejnery je umístěna cedule s nápisem, která upozorňuje občany, že místo je neustále monitorováno kamerovým systémem MP Mikulov. Oba přestupci byli samozřejmě identifikováni díky záznamu z kamer, kdy byly zaznamenány jejich registrační čísla vozidel, kterými byl odpad na místo přivezen. Odložené igelitové pytle s odpadem vedle kontejnerů jsou velkým problémem, jelikož kolem sběrných míst takto vzniká chaos a za následný úklid jsou městu účtovány zbytečné poplatky za vícenáklady. 
Připojené soubory


Aktualita je zařazená v kategoriích: