Městská policie Mikulov

INFORMACE

Vystrojení a označení

Hlídkový stejnokroj strážníka MP MikulovStrážníci městské policie Mikulov

jsou vybaveni stejnokrojem a jsou zařazeni a označeni dle funkčního řádu. Vystrojení strážníků a označení služebního vozidla se řídí zákonem o obecní policii číslo 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou města Mikulova o zřízení městské policie, jejím vystrojení a označení.

Funkční označení MP Mikulov
vrchní policejní rada inspektor
podpraporčík čekatel
denní ústroj (léto zima) noční a pracovní ústroj (léto zima)


11.03. 2018 - HLEDÁME KOLEGU STRÁŽNÍKA
  • skmbt_c20318030619550.pdf
  • 02.11. 2014 - MĚŘENÍ RYCHLOSTI
    MĚŘENÍ RYCHLOSTI BUDE DNE 20. 03. 2018 OD 07:30 - 17:00 HOD

     

    Na úvodní stránku na úvodní stránku Vytisknout stránku vytisknout stránku Napište nám napište nám Mapa stránek mapa stránek nahoru nahoru
    Městská policie Mikulov