Městská policie Mikulov

ANKETY

MÁTE OBAVY Z KRIMINALITY?


11.03. 2018 - HLEDÁME KOLEGU STRÁŽNÍKA
 • skmbt_c20318030619550.pdf
 • 02.11. 2014 - MĚŘENÍ RYCHLOSTI
  MĚŘENÍ RYCHLOSTI BUDE DNE 20. 03. 2018 OD 07:30 - 17:00 HOD

   

  KTERÝM DRUHEM TRESTNÉ ČINNOSTI SE CÍTÍTE BÝT OHROŽENI?

  již jste hlasoval/a
  1. kapesní a drobné krádeže - [21,56%]
  2. krádeže aut a z vozidel - [12,57%]
  3. krádeže vloupáním - do bytů, chat a sklepů - [7,78%]
  4. vydírání - [6,59%]
  5. výtržnictví - [5,39%]
  6. drogy a jejich nedoveléné užívání a výroba - [8,98%]
  7. znásilnění - [10,78%]
  8. ublížení na zdraví - [10,18%]
  9. vražda - [6,59%]
  10. loupež - [9,58%]

  JAK JSTE SPOKOJEN/A S PRACÍ POLICIE ČR?

  již jste hlasoval/a
  1. jsem naprosto spokojen - [47,37%]
  2. jsem spíše spokojen - [19,30%]
  3. jsem spíše nespokojen - [20,18%]
  4. nejsem vůbec spokojen - [13,16%]

  JAK JSTE SPOKOJEN/A S PRACÍ MĚSTSKÉ POLICIE?

  již jste hlasoval/a
  1. jsem naprosto spokojen - [38,18%]
  2. jsem spíše spokojen - [30,91%]
  3. jsem spíše nespokojen - [19,09%]
  4. nejsem vůbec spokojen - [11,82%]

  STAL/A JSTE SE VY NEBO NĚKDO Z VAŠÍ RODINY OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU V NAŠEM MĚSTĚ?

  již jste hlasoval/a
  1. ublížení na zdraví - [19,59%]
  2. drobná krádež - [9,46%]
  3. krádež auta či věcí z vozidla - [6,76%]
  4. loupežné přepadení - [8,11%]
  5. vloupání do bytu, chaty, sklepa - [11,49%]
  6. znásilnění - [7,43%]
  7. výtržnictví - [10,81%]
  8. grafity - [9,46%]
  9. dorgy a jejich nedovolené užívání a výroba - [8,11%]
  10. něco jiného - [8,78%]

  STAL/A JSTE SE SVĚDKEM NĚJAKÉHO TRESTNÉHO ČINU?

  již jste hlasoval/a
  1. ano - [42,37%]
  2. ne - [19,49%]
  3. jednou - [17,80%]
  4. vícekrát - [20,34%]

  OHLÁSIL/A JSTE NĚKDY NA POLICII ČR, MĚSTSKOU POLICII TRESTNÝ ČIN ČI PŘESTUPEK?

  již jste hlasoval/a
  1. ano - [42,15%]
  2. ne - [15,70%]
  3. jednou - [10,74%]
  4. vícekrát - [15,70%]
  5. stalo se, ale neohlásil sem - [15,70%]

  PAMATUJETE SI MÍSTO, KDE K TOMU DOŠLO?

  již jste hlasoval/a
  1. ano - [17,69%]
  2. ne - [12,24%]
  3. střed města - [14,97%]
  4. v mém bydlišti - [12,24%]
  5. zahrádkářská kolonie - [6,12%]
  6. sídliště - [11,56%]
  7. v obchodě - [7,48%]
  8. v zaměstnání - [12,24%]
  9. mimo Mikulov - [5,44%]

  PAMATUJETE SI KDY BYL TENTO ČIN SPÁCHÁN?

  již jste hlasoval/a
  1. ne - [26,61%]
  2. v létě - [15,32%]
  3. v zimě - [5,65%]
  4. ve dne - [8,87%]
  5. v noci - [13,71%]
  6. v pracovní dny - [14,52%]
  7. o víkendu, ve svátek - [15,32%]

  POVAŽOVALI JSTE ZA NUTNÉ V POSLEDNÍ DOBĚ UČINIT NĚJAKÁ OPATŘENÍ K ZABEZPEČENÍ VAŠEHO MAJETKU?

  již jste hlasoval/a
  1. ano - mimořádná, speciální opatření - [36,67%]
  2. ano - určitá vylepšení, renovace - [25,00%]
  3. ano - jen běžná opatření - [18,33%]
  4. ne - nepovažoval jsem to za nutné - [20,00%]

  PODNIKL/A JSTE VY NEBO NĚKDO Z VAŠÍ RODINY NĚJAKÁ OPATŘENÍ PRO VLASTNÍ BEZPEČÍ?

  již jste hlasoval/a
  1. mám zbrojní průkaz a střelnou zbraň - [22,06%]
  2. mám jinou zbraň (plynová pistole) - [5,88%]
  3. mám u sebe osobní nůž - [6,62%]
  4. mám u sebe pepřový spej - [12,50%]
  5. pořídili jsme si všichni v rodině mobilní telefony - [6,62%]
  6. navštěvuji kurzy bojového umění - [10,29%]
  7. jsem venku ostražitější - [12,50%]
  8. večer ven nechodím - [6,62%]
  9. vyhíbám se místům, která neznám - [7,35%]
  10. chodíme si naproti - [9,56%]

  POMOHL VÁM NEBO NĚKOMU Z VAŠÍ RODINY KAMEROVÝ SYSTÉM V NAŠEM MĚSTĚ?

  již jste hlasoval/a
  1. ano - [40,91%]
  2. ne - [26,36%]
  3. nepotřebovali jsme to - [22,73%]
  4. on tu nějaký je? - [10,00%]

  JESTLIŽE SE CÍTÍTE BÝT OHROŽENI V NAŠEM MĚSTĚ, PROSÍM UVEĎTE KDE

  již jste hlasoval/a
  1. sídliště - [20,13%]
  2. tmavá zákoutí a neosvětlené ulice - [16,11%]
  3. střed města - [7,38%]
  4. obchodní řetězce a obchody - [6,71%]
  5. zahradní kolonie - [8,05%]
  6. okrajová část města - [8,05%]
  7. nádraží ČD a zastávky BUS - [12,08%]
  8. v blízkosti mého bydliště - [9,40%]
  9. necítím se v Mikulově ohrožen - [12,08%]

  JESTLIŽE CÍTÍTE VĚTŠÍ OHROŽENÍ DĚTÍ, UVEĎTE PROČ.

  již jste hlasoval/a
  1. kvůli různým deviantům - [23,40%]
  2. kvůli drogám - [14,89%]
  3. kvůli špatným kamarádům - [15,60%]
  4. kvůli zdravotním rizikům - [10,64%]
  5. kvůli internetu - [9,22%]
  6. kvůli počítačovým hrám - [7,09%]
  7. z obavy o jejich budoucnost - [19,15%]

  CÍTÍTE POTŘEBU BOJOVAT PROTI DROGÁM? A KDYŽ, TAK PROČ.

  již jste hlasoval/a
  1. kvůli dětem - [28,95%]
  2. je s tím spojená kriminalita - [7,89%]
  3. protože nás to ovlivňuje stejně všechny, ať přímo, či nepřímo - [12,28%]
  4. protože jsou snadno dostupné - [21,05%]
  5. necítím potřebu bojovat proti drogám - [11,40%]
  6. drogy jsou jen "módní hit" - [7,89%]
  7. léčba závislostí je příliš drahá a jen málo úspěšná - [10,53%]

  KDYBY JSTE BYL/A STAROSTOU MĚSTA. JAKÁ BY JSTE UDĚLAL/A OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI OBYVATEL?

  již jste hlasoval/a
  1. žádná nejsou potřeba - je tu bezpečno - [23,40%]
  2. zlepšil bych spolupráci bezpečnostních složek - [7,09%]
  3. vyměnil bych velitele městské policie - [7,09%]
  4. vyvíjel bych více preventivních aktivit - [9,22%]
  5. rozšiřoval bych kamerový systém - [7,80%]
  6. zrušil bych městskou policii - [9,93%]
  7. zavedl bych více policejních pěších hlídek - [14,89%]
  8. zlepšil bych osvětlení ulic - [9,93%]
  9. požadoval bych více práce od Policie ČR - [10,64%]

  SOUDÍTE, ŽE V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH SE ZLEPŠILA BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NAŠEM MĚSTĚ?

  již jste hlasoval/a
  1. ano - zlepšila se - [52,21%]
  2. ne - nezlepšila se, je to stejné - [27,43%]
  3. zhoršila se - [20,35%]

  MĚSTO MIKULOV VYUŽÍVÁ RŮZNÉ SYSTÉMY A OPATŘENÍ. KAMEROVÝ SYSTÉM, PCO, SLEDOVÁNÍ HLÍDEK GPS SYSTÉMEM, PŘEDNÁŠKY, POBYTOVÉ TÁBORY A PREVENTIVNÍ PROJEKTY. SOUHLASÍTE S TÍMTO?

  již jste hlasoval/a
  1. ano - [40,00%]
  2. ne - [18,52%]
  3. určitě souhlasím - [14,07%]
  4. podporuji to - [13,33%]
  5. nezajímá mne to - [14,07%]

  JSEM

  již jste hlasoval/a
  1. muž - [65,66%]
  2. žena - [34,34%]

  JE MI

  již jste hlasoval/a
  1. 0-20 let - [20,14%]
  2. 20-30 let - [13,89%]
  3. 30-40 let - [9,72%]
  4. 40-50 let - [11,81%]
  5. 50-60 let - [11,11%]
  6. 60-70 let - [13,19%]
  7. 70-80 let - [7,64%]
  8. 80 a více let - [12,50%]

  BYDLÍM V

  již jste hlasoval/a
  1. rodinném domě - [40,65%]
  2. panelovém domě - [18,70%]
  3. bytovém domě - [14,63%]
  4. jsem bez domova - [8,94%]
  5. nejsem z Mikulova - [17,07%]

  PRACUJI

  již jste hlasoval/a
  1. u soukromníka - [27,46%]
  2. ve státní správě - [11,27%]
  3. jsem student - [9,15%]
  4. nepracuji - [9,86%]
  5. jsem v důchodu - [14,79%]
  6. jsem invalidní důchodce - [11,27%]
  7. jsem evidován na úřadu práce - [6,34%]
  8. pracuji v zahraničí - [9,86%]

  MÁTE-LI NĚJAKOU DALŠÍ PŘIPOMÍNKU ZAŠLETE JI NA : policie@mikulov.cz . Děkujeme za spolupráci.

  vyberte odpověď:


   Na úvodní stránku na úvodní stránku Vytisknout stránku vytisknout stránku Napište nám napište nám Mapa stránek mapa stránek nahoru nahoru
   Městská policie Mikulov